ALGEMENE VOORWAARDEN

Aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk

MT Bedden is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Dit betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk en dat MT Bedden zich houdt aan de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk. De algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn via de website van MT Bedden in te zien.

Artikel 1: Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MT Bedden dat via de webwinkel van MT Bedden (www.mtbedden.nl) gedaan wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen u en MT Bedden tot stand komt.
 2. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MT Bedden, geeft u te kennen dat u met de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden instemt. De algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen via www.mtbedden.nl worden ingezien, gedownload en geprint.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld.

Artikel 2: Bedrijfsgegevens van MT Bedden

MT Bedden
Moshommelhof 2
6533 PL Nijmegen

Telefoonnummer: 085-3033544
E-mailadres: info@mtbedden.nl
KvK-nummer: 64368637
Btw-identificatienummer: NL235570217B01

Artikel 3: MT Bedden Klantenservice

Bij vragen, opmerkingen en klachten kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

 • via het contactformulier op onze website
 • via telefoonnummer 085-3033544. Voor onze actuele openingstijden verwijzen wij u naar onze website
 • door een e-mail te sturen naar info@mtbedden.nl
 • u kunt ook een brief sturen naar MT Bedden Klantenservice, Moshommelhof 2, 6533 PL Nijmegen.

Artikel 4: Het aanbod

Bij ieder product dat in de webwinkel van MT Bedden is opgenomen, worden de volgende gegevens vermeld:

 • De prijs van het product inclusief btw;
 • Als het een tijdelijke aanbieding is: de geldigheidsduur van de bij het product vermelde prijs;
 • De eventuele bezorgkosten. Deze zijn inclusief btw;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht (zie ook artikel 6: Herroepingsrecht);
 • Een omschrijving van de voornaamste kenmerken van het product;
 • De garantietermijn.

Voor vragen over het product kunt u contact opnemen met de klantenservice van MT Bedden.

Artikel 5: De overeenkomst

 1. U kunt uw bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van MT Bedden. Als er bijzonderheden zijn waarmee wij rekening moeten houden bij het bezorgen van uw bestelling dan kunt u die doorgeven aan onze klantenservice via commentaar order onderaan uw bestelling.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het aanbod van MT bedden aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Direct na uw bestelling ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan. Houd dit nummer bij de hand als u vragen hebt over uw order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Ontvangt u geen orderbevestiging, controleer dan eerst of deze in uw ongewenste mail terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de klantenservice van MT Bedden. Wij controleren dan of wij uw bestelling ontvangen hebben.
 3. Houd er rekening mee dat geen herroepingsrecht geldt voor gemonteerde producten (zie ook artikel 6: Herroepingsrecht).

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. U hebt de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan gebruik maken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
  I. U laat ons tijdig (binnen de termijn van veertien werkdagen) schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website www.mtbedden.nl in te vullen, of door contact op te nemen met onze klantenservice.
  II. Het product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking.
  III. Het product is ongebruikt en niet gemonteerd.
  IV. Het gaat niet om een op maat gemaakt product. Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen.
 2. Wij stellen deze voorwaarden, omdat onze producten duidelijk persoonlijk van aard zijn en vanuit hygiëne overwegingen niet teruggezonden kunnen worden als ze al uitgepakt, beschadigd of gebruikt zijn.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8: Verplichtingen van MT Bedden bij herroeping

 1. Zodra u ons hebt laten weten dat u de koop op afstand ontbindt, proberen wij het product zo snel mogelijk bij u op te halen. Houd er rekening mee dat het product wordt opgehaald op het adres waar het is bezorgd. U ontvangt van ons bericht op welke dag wij het product komen ophalen.
 2. Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen veertien dagen na ontbinding aan u terugbetaald. Terugbetaling vindt alleen plaats als het product door MT Bedden in ontvangst is genomen.
 3. MT Bedden gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u hebt gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode.

Artikel 9: Nakoming en garantie

 1. De Nederlandse wetgeving biedt u bepaalde wettelijke rechten voor het geval dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen. De garantiebepalingen van MT Bedden laten deze wettelijke rechten onverlet en zijn dus geen beperking in uw wettelijke rechten.
 2. MT Bedden biedt 3 jaar volledige garantie op alle producten. U mag verwachten dat de geleverde producten de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan u de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen.
 3. De garantietermijn gaat in op het moment dat MT Bedden uw bestelling bij u heeft bezorgd.
 4. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
  I. U kunt aantonen dat u de aankoop bij MT Bedden hebt gedaan.
  II. Het product is onbeschadigd en schoon.
  III. U gebruikt het product volgens de instructies in lid 7 van dit artikel.
  IV. U stelt MT Bedden binnen een gepaste tijd nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de klantenservice van MT Bedden of door een e-mail te sturen naar info@mtbedden.nl.
 5. De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van de garantieregeling. Verdergaande fabrieksgaranties neemt MT Bedden over. In de eerste instantie beoordelen wij of uw klacht te verhelpen is. Als dit niet mogelijk is, gaan wij over tot vervanging. Deze beslissing is aan MT Bedden. U hebt bij vervanging recht op eenzelfde of soortgelijk en gelijkwaardig product. Wanneer wij een product vervangen, gaat de garantietermijn niet opnieuw in, maar geldt de garantietermijn vanaf de eerste leverdatum.
 6. Materialen als hout en stof blijven werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloedt worden door het licht. MT Bedden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen.
 7. Aangezien u elke nacht ongeveer een kwart liter vocht verliest is het belangrijk om uw matras, dekbed en dekens na het opstaan te laten luchten. Sla het dekbed terug en zet het raam open. Zorg ook voor een goede molton en een matrasdek, zodat het vocht niet zo makkelijk in uw matras trekt. Draai elke twee weken uw matras om (hoofdeinde wordt voeteneinde) en keer uw matras regelmatig, zodat u gebruikmaakt van beide zijden. Zo verlengt u de levensduur van uw matras. Een traagschuimmatras kunt u wel draaien, maar niet keren. Gebruik een molton en een matrasdek. Uw matras gaat dan veel langer mee. MT Bedden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door het niet in acht nemen van deze instructies.

Artikel 10: Levering en uitvoering

 1. De levertijd, die op de website wordt vermeld, vangt aan op het moment dat u van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. Het kan voorkomen dat het onverhoopt, als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, niet lukt uw bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij u te bezorgen. U ontvangt hiervan bericht.
 2. Houd er rekening mee dat u op de leverdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen van uw bestelling. Als wij door onverwachte omstandigheden niet op de afgesproken dag kunnen leveren, ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Wij gaan ervan uit u op de afgesproken leverdag thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de bezorger proberen u telefonisch te bereiken. Kunnen wij geen contact met u leggen, dan ontvangt u van ons een email. U kunt ons dan bellen, zodat wij een nieuwe leverdag kunnen afspreken.
 4. Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorger de geleverde producten met u na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. constateert u gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. Als alles in orde is, vraagt de bezorger u de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

Artikel 11: Betaling

 1. MT Bedden hanteert geen aanbetaling bij de online bestellingen.
 2. U hebt de keuze te betalen met iDEAL, Mister Cash of contant bij levering. Uw keuze kunt u kenbaar maken door de juiste betaalmethode te selecteren onderaan uw bestelling.

Artikel 12: Klachtenregeling

Wij hopen dat uw ervaring met MT Bedden positief is en het contact naar tevredenheid is verlopen. Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u. Wij zullen proberen de kwestie in goed overleg op te lossen. Onze klantenservice helpt u graag bij vragen of problemen:

 • via het contactformulier op onze website
 • via telefoonnummer 085-3033544. Voor onze actuele openingstijden verwijzen wij u naar onze website
 • door een e-mail te sturen naar info@mtbedden.nl
 • u kunt ook een brief sturen naar MT Bedden Klantenservice, Moshommelhof 2, 6533 PL Nijmegen.

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij streven ernaar uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Indien uw klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 13: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen MT Bedden en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. MT Bedden is aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Geschillen tussen MT Bedden en u over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de te leveren of geleverde producten en diensten, kunt u voorleggen aan de afdeling Bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk.
 3. Indien de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is MT Bedden niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. MT Bedden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van MT Bedden, die geen eigendom zijn van MT Bedden, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel MT Bedden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MT Bedden worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij MT Bedden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MT Bedden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Download Algemene Voorwaarden in PDF

Start met typen en zoek...

Winkelmand

Geen producten in de winkelwagen.